Wettelijke vermeldingen

De uitgever
De Wash MElaundry.com website wordt gepubliceerd door ME GROUP INTERNATIONAL LTD, bedrijfsnummer 00535600, statutair adres Unit 3b Blenheim Road, Epsom, KT19 9AP, UK
De hoofdredacteur is Jean-Marc JANAILHAC.

De host
De host van de Wash MElaundry.com website is OVH SAS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, Frankrijk met het telefoonnummer 09 55 00 66 33

Toegang tot de site
De site is overal toegankelijk, 7 dagen per week, 24 uur per dag, behalve in geval van overmacht, geplande of niet-geplande onderbrekingen die het gevolg kunnen zijn van onderhoudsvereisten.
In geval van wijziging, onderbreking of opschorting van de diensten, kan de Wash MElaundry.com website niet aansprakelijk gesteld worden.

Intellectuele eigendom
Elk gebruik, elke reproductie, verspreiding, marketing, wijziging van het geheel of een gedeelte van de Wash MElaundry.com website zonder de toestemming van de Uitgever is verboden en kan leiden tot gerechtelijke vervolging zoals bepaald in het Wetboek van Intellectuele Eigendom en het Burgerlijk Wetboek.